MENU (C)

The Twelve Days of Christmas 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

#sanderlei #TheTwelveDaysofChristmas #ChristmasSong #lyrics #TikTok #REMIX


The Twelve Days of Christmas 「Şarkı Sözleri」

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

[Verse 2]
On the second day of Christmas, my true love sent to me
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 3]
On the third day of Christmas, my true love sent to me
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 4]
On the fourth day of Christmas, my true love sent to me
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 5]
On the fifth day of Christmas, my true love sent to me
Five golden rings
Four calling birds
Three french hensTwo turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 6]
On the sixth day of Christmas, my true love sent to me
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 7]
On the seventh day of Christmas, my true love sent to me


Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 8]
On the eighth day of Christmas, my true love sent to me
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings


Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 9]
On the ninth day of Christmas, my true love sent to me
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 10]
On the tenth day of Christmas, my true love sent to me
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 11]
On the eleventh day of Christmas, my true love sent to me
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 12]
On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me
Twelve drummers drumming
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree


The Twelve Days of Christmas 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri


[Ayet 1]
Noel'in ilk gününde, gerçek aşkım bana gönderildi
Armut ağacında bir keklik

[2. ayet]
Noel'in ikinci gününde, gerçek aşkım bana gönderildi
İki kaplumbağa güvercin ve
Armut ağacında bir keklik

[Ayet 3]
Noel'in üçüncü gününde, gerçek aşkım bana gönderildi


Üç Fransız tavuk
İki kaplumbağa güvercin ve
Armut ağacında bir keklik

[Ayet 4]
Noel'in dördüncü gününde bana gönderilen gerçek aşkım
Dört Çağrı Kuş
Üç Fransız tavuk
İki kaplumbağa güvercin ve
Armut ağacında bir keklik

[5. ayet]
Noel'in beşinci gününde, gerçek aşkım bana gönderildi
Beş altın yüzük


Dört Çağrı Kuş
Üç Fransız tavuk
İki kaplumbağa güvercin ve
Armut ağacında bir keklik

[Ayet 6]
Noel'in altıncı gününde, gerçek aşkım bana gönderildi
Altı Kaz A Döküm
Beş altın yüzük
Dört Çağrı Kuş
Üç Fransız tavuk
İki kaplumbağa güvercin ve
Armut ağacında bir keklik


[Ayet 7]
Noel'in yedinci gününde bana gönderilen gerçek aşkım
Yedi Swans A-Swimming
Altı Kaz A Döküm
Beş altın yüzük
Dört Çağrı Kuş
Üç Fransız tavuk
İki kaplumbağa güvercin ve
Armut ağacında bir keklik

[Ayet 8]
Noel'in sekizinci gününde bana gönderilen gerçek aşkım
Sekiz Hizmetçi A-Milking
Yedi Swans A-Swimming


Altı Kaz A Döküm
Beş altın yüzük
Dört Çağrı Kuş
Üç Fransız tavuk
İki kaplumbağa güvercin ve
Armut ağacında bir keklik

[Ayet 9]
Noel'in dokuzuncu gününde bana gönderilen gerçek aşkım
Dokuz bayan dans
Sekiz Hizmetçi A-Milking
Yedi Swans A-Swimming
Altı Kaz A Döküm
Beş altın yüzük


Dört Çağrı Kuş
Üç Fransız tavuk
İki kaplumbağa güvercin ve
Armut ağacında bir keklik

[Ayet 10]
Noel'in onuncu gününde gerçek aşkım bana gönderildi
On lord a-sh-
Dokuz bayan dans
Sekiz Hizmetçi A-Milking
Yedi Swans A-Swimming
Altı Kaz A Döküm
Beş altın yüzük
Dört Çağrı Kuş


Üç Fransız tavuk
İki kaplumbağa güvercin ve
Armut ağacında bir keklik

[Ayet 11]
Noel'in onbirinci gününde bana gönderilen gerçek aşkım
On bir piper boru
On lord a-sh-
Dokuz bayan dans
Sekiz Hizmetçi A-Milking
Yedi Swans A-Swimming
Altı Kaz A Döküm
Beş altın yüzük
Dört Çağrı Kuş


Üç Fransız tavuk
İki kaplumbağa güvercin ve
Armut ağacında bir keklik

[Ayet 12]
Noel'in on ikinci gününde bana gönderilen gerçek aşkım
On iki davulcu davul
On bir piper boru
On lord a-sh-
Dokuz bayan dans
Sekiz Hizmetçi A-Milking
Yedi Swans A-Swimming
Altı Kaz A Döküm
Beş altın yüzük


Dört Çağrı Kuş
Üç Fransız tavuk
İki kaplumbağa güvercin ve
Armut ağacında bir keklikSanderlei Sanderlei

#sanderlei