MENU

Dick - StarBoi3 & Doja Cat 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

🎶 I'm gettin' ripped tonight
R.I.P that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight 🎶


Dick - StarBoi3 & Doja Cat 「Lời bài hát」

🎶 I'm gettin' ripped tonight
R.I.P that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight 🎶

Dick (7x). She done made some plans with my dick, ayy
She goin' ham on my dick, ayy
Sittin' on, stand on my dick, ayy
She goin' ham on my, she goin' ham on my
She goin' ham on my dick, ayy
She made some plans with my dick, ayy
Sittin' on, stand on my dick, ayy
Usin' no hands on my dick, ayy


[Post-Chorus: StarBoi3]
She made some plans on my dick tonight
She not with him tonight
She not with Jim tonight
She in the gym tonight
Workout in that pussy (Ayy)
I'm gettin' ripped tonight
R.I.P. that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight

[Verse 1: StarBoi3]
She like to sit on the cock, ayy
She like to do it a lot, ayy
I make her scream for her mom, ayy


I make her scream for her pop, uh
And she got the ice, ice, baby
Suck the cock, cock
Got me like "I like it, like it"
Baby, please don't stop, stop
Shawty gettin' freaky, goin' on a pickie
Shawty seen the icin' and the chillin' of the pinky
And I got that ice, ice, baby, on my pinky
Shawty say she like, like ready 'cause she freaky

[Chorus: StarBoi3]
Make some plans with my dick
She goin' ham on my dick
Sittin on, stand on my dick


She goin' ham on my, she goin ham on my
She goin' ham on my dick
Sittin on, stand on my dick
Usin' no hands on my dick

[Post-Chorus: StarBoi3]
She goin' ham on my, she goin ham on my
She goin' ham on my dick tonight
She not with him tonight
She not with Jim tonight
She in the gym tonight
Workout in that pussy (Ayy)
I'm gettin' ripped tonight
R.I.P. that pussy (Ayy)


I'm goin' in tonight

[Verse 2: Doja Cat]
She actin' like an addict, uh
Thicker than Andy Richter
I met the boy in the Six, but
Measurements wasn't a six, uh
I'd like a side of the pickle
I just got Morty & Rick'd, uh
He got me horny and ripped, uh
Like I just walked out the gym
And them bitches is gutted 'cause I took they Jim
Give him a job and he gave me a rim
It was too long, so he gave me a min'


How is that possible? Give me a Kim
I can't describe it, just give me a pen
And why he in your tummy, bye bye to my ribs
Turn him to a dummy 'cause I got him stiff
And watch, you think it's funny 'til y'all get the dick
And turn into a zombie and swallow your clit

[Chorus: StarBoi3 & Doja Cat]
She goin' ham on my dick (Dick)
Sittin' on, stand on my dick (Yeah, yeah, yeah)
She goin' ham on my, she goin' ham on my (Yeah, yeah)
She goin' ham on my dick (Dick, yuh)
Sittin' on, stand on my dick
Usin' no hands on my dick[Post-Chorus: StarBoi3]
She goin' ham on my, she goin' ham on my
She goin' ham on my dick tonight
She not with him tonight
She not with Jim tonight
She in the gym tonight
Workout in that pussy (Ayy)
I'm gettin' ripped tonight
R.l.P that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight


Dick - StarBoi3 & Doja Cat 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Tinh ranh (7x). Cô ấy đã thực hiện một số kế hoạch với tinh ranh của tôi, ayy
Cô ấy goin 'giăm bông trên tinh ranh của tôi, Ayy


Sittin 'On, đứng trên tinh ranh của tôi, Ayy
Cô ấy sẽ giăm bông vào tôi, cô ấy sẽ giăm bông của tôi
Cô ấy goin 'giăm bông trên tinh ranh của tôi, Ayy
Cô ấy đã thực hiện một số kế hoạch với tinh ranh của tôi, Ayy
Sittin 'On, đứng trên tinh ranh của tôi, Ayy
USIN 'Không có tay trên tinh ranh của tôi, Ayy

[Sau điệp khúc: starbo3]
Cô ấy đã thực hiện một số kế hoạch trên tinh ranh của tôi tối nay
Cô ấy không ở bên anh ấy tối nay
Cô ấy không với Jim tối nay
Cô ấy trong phòng tập thể dục tối nay
Tập luyện trong âm hộ đó (ayy)
Tôi bị rách tối nay


XÉ TOẠC. âm hộ đó (ayy)
Tôi đang đi vào tối nay

[Câu 1: STARBOI3]
Cô thích ngồi trên vòi nước, Ayy
Cô ấy thích làm điều đó rất nhiều, Ayy
Tôi hét lên với mẹ, Ayy
Tôi làm cho cô ấy hét lên cho pop của cô ấy, uh
Và cô ấy đã có băng, băng, em yêu
Mút gà, gà
Có tôi như "Tôi thích nó, giống như nó"
Em yêu, xin đừng dừng lại, dừng lại
Shawty Gettin 'Freaky, Goin' On A Pickie
Shawty nhìn thấy Icin 'và chillin' của hồng hào


Và tôi đã nhận được băng đó, băng, em bé, trên hồng hào của tôi
Shawty nói rằng cô thích, thích sẵn sàng 'vì cô quái đản

[Điệp khúc: Starbo3]
Thực hiện một số kế hoạch với tinh ranh của tôi
Cô ấy goin 'giăm bông trên tinh ranh của tôi
Sittin trên, đứng trên tinh ranh của tôi
Cô ấy sẽ giăm bông của tôi, cô ấy goin ham trên tôi
Cô ấy goin 'giăm bông trên tinh ranh của tôi
Sittin trên, đứng trên tinh ranh của tôi
Usin 'không có tay trên tinh ranh của tôi

[Sau điệp khúc: starbo3]
Cô ấy sẽ giăm bông của tôi, cô ấy goin ham trên tôi


Cô ấy sẽ giăm bông trên tinh ranh của tôi tối nay
Cô ấy không ở bên anh ấy tối nay
Cô ấy không với Jim tối nay
Cô ấy trong phòng tập thể dục tối nay
Tập luyện trong âm hộ đó (ayy)
Tôi bị rách tối nay
XÉ TOẠC. âm hộ đó (ayy)
Tôi đang đi vào tối nay

[Câu 2: DOJA CAT]
Cô ấy hành động giống như một người nghiện, uh
Dày hơn Andy Richter
Tôi đã gặp cậu bé trong sáu, nhưng
Các phép đo không phải là sáu, uh


Tôi muốn một bên của dưa chua
Tôi vừa có Morty & Rick'd, uh
Anh ấy đã khiến tôi vui mừng và xé toạc, uh
Giống như tôi vừa bước ra khỏi phòng tập thể dục
Và những con chó cái của họ bị ruột 'vì tôi đã lấy họ jim
Cho anh ấy một công việc và anh ấy đã cho tôi một vành
Nó quá dài, vì vậy anh ấy đã cho tôi một phút '
Làm thế nào là có thể? Cho tôi một kim
Tôi không thể mô tả nó, chỉ cần cho tôi một cây bút
Và tại sao anh ta ở bụng, tạm biệt xương sườn của tôi
Biến anh ta thành một hình nộm 'vì tôi đã khiến anh ta cứng nhắc
Và xem, bạn nghĩ rằng thật buồn cười 'cho đến khi bạn có được tinh ranh
Và biến thành zombie và nuốt âm vật của bạn


[Điệp khúc: Cat Starboi3 & Doja]
Cô ấy goin 'giăm bông trên tinh ranh của tôi (tinh ranh)
Sittin 'On, đứng trên tinh ranh của tôi (yeah, yeah, yeah)
Cô ấy goin 'giăm bông của tôi, cô ấy sẽ giăm bông trên tôi (yeah, yeah)
Cô ấy goin 'giăm bông trên tinh ranh của tôi (tinh ranh, yuh)
Sittin 'On, đứng trên tinh ranh của tôi
Usin 'không có tay trên tinh ranh của tôi

[Sau điệp khúc: starbo3]
Cô ấy sẽ giăm bông vào tôi, cô ấy sẽ giăm bông của tôi
Cô ấy sẽ giăm bông trên tinh ranh của tôi tối nay
Cô ấy không ở bên anh ấy tối nay
Cô ấy không với Jim tối nay
Cô ấy trong phòng tập thể dục tối nay


Tập luyện trong âm hộ đó (ayy)
Tôi bị rách tối nay
R.l.p âm hộ đó (ayy)
Tôi đang đi vào tối nay